Migració de dades: Bones pràctiques

La simple possibilitat de perdre la base de dades de clients, l’historial de vendes o l’inventari de productes, hauria de fer reflexionar als responsables de qualsevol empresa. Però la realitat ens demostra que no es dedica ni l’atenció, ni els recursos adients a un procés crític com la migració de dades.

D’altra banda, un seguit de falsos mites contribueixen a generar una imatge equivocada del procés:

 • Migrar dades no és un simple procés de copia de dades (ni de sincronització).
 • El procés de migració no es porta a terme d’un sol cop; és un procés crític i complex que consta d’un seguit de fases. Requereix planificació i temps.
 • Cal validar les dades abans de la càrrega i fer tests per verificar que les dades es poden migrar.

RAONS PER MIGRAR DADES.

Hi ha moltes raons que fan necessari portar a terme un procés de migració de dades; entre d’altres:

 • Un canvi de sistema o de tecnologia.
 • Actualitzar versions.
 • Compra d’una nova aplicació.
 • Millorar el rendiment d’una base de dades.
 • Aplicar polítiques de seguretat.
 • Consolidar infraestructures.
 • Reduir costos.

Sigui quina sigui la raó, l’empresa es veu davant la necessitat de migrar les seves dades del sistema actual a un de nou. Un procés crític que requereix de la màxima atenció. Malgrat això, sovint veiem cóm és subestimat i es deixa en mans dels informàtics, quan en realitat hauria d’implicar a tot el personal de l’empresa. La raó és simple: la informació és el principal actiu de qualsevol organització.

La nostra recomanació, com a proveïdors de serveis d’informàtica, és que dediqui al procés de migració de dades l’atenció que mereix, que porti a terme una correcta planificació, assigni els recursos adients i es deixi assessorar per un proveïdor de confiança.

Un procés de migració deficient pot destruir la informació d’una empresa.

RISCOS EN LA MIGRACIÓ DE DADES.

Una migració consta de diverses fases on les dades s’extreuen, transformen i es carreguen des d’un sistema a un altre (ETL). Per assolir un procés de migració correcte cal en primer lloc, conèixer bé les característiques de cadascuna de les fases i, en segon lloc, ser conscient dels diversos riscos que tot procés de migració comporta.

L’experiència d’EIO en aquest tipus de processos ens ha permès establir un llistat amb els riscos més habituals en una migració de dades; són els següents:

 • Planificació insuficient.

  La manca de planificació és un error en el que les PIME incorren per diverses raons. Entre elles, podem destacar la manca de revisió dels entorns, les dimensions de les dades a migrar, o el grau de compatibilitat.

 • No tenir en compte l’impacte ni els usuaris.

  Un altre error típic, on les PIME menystenen l’impacte del procés de migració sobre la seva organització, sobre els seus usuaris o sobre les operacions.

 • No tenir en compte l’impacte ni els usuaris.

  Un altre error típic, on les PIME menystenen l’impacte del procés de migració sobre la seva organització, sobre els seus usuaris o sobre les operacions.

 • Especificacions incompletes o inexactes.

  La conseqüència de no disposar de les especificacions de mapeig i de les persones adients és evident: el projecte no es durà a terme correctament.

 • Manca de qualitat de les dades.

  Aquest error tindrà efectes no només en els terminis establerts sinó sobre altres fases posteriors del procés de migració de dades.

 • Pèrdua de dades.

  Es produeix en completar una migració de dades i descobrir que les dades no estan disponibles en el nou sistema.

 • Interferències.

  És molt habitual; es produeix quan diverses persones o departaments fan servir l’aplicació d’origen simultàniament durant el procés de migració. Aquest error té a veure amb la planificació del procés.

 • Manca d’estratègia de coexistència.

  Solc ser habitual i el seu origen pot ser divers.

 • Problemes de gestió del projecte.

  Al llarg del procés de migració cal establir una coexistència perfecta entre els dos sistemes. No tenir en compte aquest factor provocarà interrupcions i pèrdua de productivitat, entre d’altres costos. Si el procés de migració es porta a terme al llarg de diverses fases, la coexistència és fonamental.

 • Manca de polítiques de migració.

  La manca de polítiques de migració segures pot comportar la pèrdua de dades al llarg del procés de migració.

 • No pensar en el “dia següent”.

  Les PIME solen concentrar-se en el procés de migració i sovint obliden la imprescindible optimització del nou entorn.

Poc més del 50% de les migracions de dades es completen a temps.

FASES D’UNA MIGRACIÓ DE DADES.

Per portar a terme una migració de dades cal portar a terme les fases següents:

 • PLANIFICACIÓ. Cal establir l’estratègia i abast del projecto fins l’anàlisi de viabilitat.
 • ANÀLISI. Cal tenir en compte les característiques de les bases de dades d’origen i destinació. També cal considerar la qualitat de les dades (integritat, exactitud o consistència).
 • TEST. Portar a terme els cicles de proves a les aplicacions que empraran la base de dades.
 • MIGRACIÓ. Vol dir aplicar les etapes d’extracció, transformació i càrrega..
 • AVALUACIÓ. Cal mesurar els resultats i analitzar-los i dur a terme els ajustos adients.

ESTRATÈGIES DE MIGRACIÓ DE DADES.

Existeixen diverses estratègies de migració de dades que és possible aplicar en funció de la tipologia de l’empresa o dels seus sistemes. Les més conegudes són les següents:

Big Bang.
Consisteix en seguir emprant el sistema actual fins que el procés de migració de dades no finalitza. Aquesta estratègia treballa i fa proves en el nou sistema amb dades de prova mentre es desenvolupa la migració.

Execució en paral·lel.
Consisteix en validar els resultats que té el nou sistema comparant amb l’anterior, funcionant de forma concurrent ambdós sistemes.

Migració incremental.
El nou sistema és activat de forma incremental a mesura que es desenvolupa la migració. Es comença a emprar sense esperar que tot el nou sistema estigui llest.

MIGRACIÓ DE DADES: BONES PRÀCTIQUES.

Amb l’objectiu de reduir al màxim l’impacte d’un procés de migració de dades sobre l’empresa, com ara la pèrdua de dades, la no disponibilitat dels sistemes i els costos associats, es fa necessari aplicar un seguit de bones pràctiques. Molt més en els entorns actuals 24x7x365, o al núvol, on no hi ha la possibilitat d’aturar els sistemes o esperar a fer-ho fora dels horaris de feina. D’altra banda, moltes empreses fan servir apps mòbils o seus web per portar a terme tasques quotidianes; per aquesta raó les dades han de ser consistents a tots els canals i han d’estar disponibles en temps real.

Aquestes bones pràctiques són les següents:

Més val prevenir que curar.
Atorgar al procés de migració la importància que mereix, planificant i assignant el personal i els recursos necessaris.

Visió global.
Pensar en la migració de dades sense oblidar el “dia de després”.

Mantenir-se en alerta.
Tot procés de migració és vulnerable. Cal estar mantenir la vigilància al llarg de tot el procés aplicant les eines i mesures adients. Cal evitar córrer riscos així com prevenir interrupcions i amenaces sobre la seguretat de la migració de les dades.

Millorar la qualitat de les dades.
Cal aprofitar el procés de migració per a millorar la qualitat de les dades, com ara, detectant tipus o formats d’origen que no tenen correspondència o eliminant redundàncies i duplicitats o problemes de codificació que puguin afectar a certs conjunts de dades. Aquest procés ha de fer-se abans de la càrrega de dades. La corrupció de les dades redueix l’efectivitat dels processos de l’empresa.

Recorda, quan et plantegis la migració d’un sistema a un altre, ja sigui una solució ERP, CRM o un sistema de producció, no menyspreïs el procés de migració de dades. Parla amb el teu proveïdor i assegura’t que res fallarà.

Si tens cap dubte al respecte o vols informació addicional no dubtis en posar-te en contacte amb EIO. Com a partners de SAGE i de SAP, estarem encantats d’assessorar-te, sense cap compromís.

En aquest web processem dades personals com, per exemple, les dades de navegació. Si segueix navegant pel nostre web, EIO i altres companyies seleccionades podran instal·lar cookies o accedir a informació no sensible del teu dispositiu amb l'objectiu de personalitzar continguts i elaborar estadístiques. Pots configurar les preferències de privacitat ara o en qualsevol moment accedint a la nostra política de privacitat. Més informació,

ACEPTAR
Aviso de cookies
infografía gdpr